Maskinen suger inte upp vatten eller lämnar ränder

Vänligen kontrollera följande:

  • Att sugmotorn startar.
  • Att maskinen doserar ut renvatten (om inte så kan det upplevas som att maskinen suger dåligt).
  • Att sugbladen är hela och rena.
  • Att sugskrapan är rengjord.
  • Att det inte är stopp eller hål i sugslangen.
  • Att locket till smutstanken ligger på som det ska (om inte så drar det tjuvluft).