Maskinen har dålig drifttid.

Vänligen kontrollera följande:

  • Att laddaren startar (om inte, kontrollera att det finns ström i vägguttaget med tex en dammsugare)
  • Att laddaren lyser grönt (färdigladdad) när maskinen ska användas.
  • Att det finns ström i vägguttaget även på natten.
  • Att det inte sitter en timer i vägguttaget.