Maskinen doserar ut lite eller inget renvatten.

Vänligen kontrollera följande:

  • Att renvattenfiltret är rengjort.
  • Att tillräckligt med vatten finns i renvattentanken.
  • Att doseringsvredet på ventilen inte är nedställt på minimum.
  • Om ech2o används, kontrollera att ech2o-lampan lyser grönt vid körning (gäller endast ech2o modeller) om inte, genomför spolning (se felsökningsguide för ech2o).