Ech2o

Om ech2o-lampan lyser eller blinkar rött behöver ech2o systemet spolas.

  • Ställ maskinen vid en golvbrunn.
  • Kontrollera att maskinens tändning är på och att vatten finns i renvattentanken.
  • Tryck på ech2oboxens spolningsknapp en gång.

Systemet spolas automatiskt i 7 min.

 

echo

  • Har inte ech2o-lampan slutat lysa rött efter 3 spolningar, kontakta oss på service.

 

Ech2o-lampan lyser ingenting vid körning.

Vänligen kontrollera att ech2o-switchen på panelen är påslagen.