Felsökningsguide

 Maskinen doserar ut lite eller inget renvatten

Maskinen suger inte upp vatten eller lämnar ränder

Maskinen startar inte

Maskinen har dålig drifttid.