Covid 19

Bäste kund.

I dessa oroliga tider vill jag informera om att vårt servicearbete kommer att fortsätta med dig i fokus.

Rengöring och golvvård har aldrig varit viktigare än nu.

Använd din städmaskin till så mycket av din normala golvstädning som möjligt. En städmaskin gör ordentligt rent och suger upp allt vatten. 

Det är extra viktigt att den dagliga rengöringen av din maskin sköts på bästa sätt. Använd handskar och undvik stänk i ansiktet (använd visir, skyddsglasögon, munskydd eller annat skydd) och tvätta händerna noga med tvål och varmt vatten efter du har hanterat maskinen.

Jag kan även rekommendera att byta/göra rent dina rondeller lite oftare än normalt samt vara noga med att rengöra borstar ordentligt efter användning.

Tillsammans kan vi minska riskerna för eventuell exponering. Då vi alltid ringer innan vi kommer ut till dig så kan vi komma överens om vart ni ställer maskinen så att vi kan jobba på den utan att behöva träffas. Givetvis tråkigt då vi gillar att träffa våra kunder och jag räknar med att detta endast är på kort sikt. 

Vi informerar som vanligt om vad vi har gjort över telefon och på de servicekort vi lämnar. 

Har du fleet management via oss får du även servicerapport och kostnadsvarning som vanligt.

Vi yt-desinficerar maskinerna vi jobbar med, före och efter service eller reparation. Ni skall kunna känna er trygga med att använda maskinen efter vi har utfört vårt arbete.

Våra digitala verktyg, onlinesupport via QR kod, felsökningsguide, webshop och fleet management är tillgängliga som vanligt.

Vi har informerat samtliga medarbetare om hur de skall skydda sig på bästa sätt och utrustat samtliga med skyddsutrustning. Vi följer de rekommendationer som regering och folkhälsomyndigheten kommer med.

Denna situation påverkar alla i alla branscher och jag hoppas innerligt att ni inte drabbas för hårt. 

Vi skall göra allt vi kan för att din städmaskin skall fungera så bra som möjligt så att ni kan hålla era eller era kunders golv rena.

Vänliga hälsningar

Daniel Grönberg
VD/Ägare