Sorma Sverige AB Tennant Mitt/ Center Öst

Sorma Sverige AB
Storgatan 45 – Box 1193
171 23 Solna

Webbwww.sorma.se
Tele: 08-447 42 42
Fax: 08-447 42 40
E-postinfo@sorma.se

Försäljningschef: Robert Petersson
Sorma Sverige bildades 1998 och inriktade sig på att sälja städmaskiner och redskap av just det Tyska märket Sorma. 2002 Köptes märket av Tennant och Sorma Sverige blev Tennants svenska representanter. Försäljningen växte och Sverige delades upp i olika geografiska sektioner där Sorma Sverige fick ansvaret för Mälardalen och Gotland. 2007 inleddes ett ägarbyte på Sorma. Sorma fortsätter i dag med att verka som Tennants partner i regionen med ansvar för service och försäljning av Tennants maskinprogram.